NiceFlower, 31 y.o. from Hanoi, Vietnam

About: I am NiceFlower, 31 from Hanoi, Vietnam. Tôi là một người phụ nữ thẳng thắn, đam mê du lịch và shopping. Sống tình cảm và vui vẻ.

See Elena Aleksandrovna profile on the site